"ביטול הזמנה"- ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה בכתב לחברה, בכפוף לדין ולתנאי התקנון, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

פנייה בכתב לצורך ביטול הזמנה בתקנון זה תחשב כל פנייה לחברה באמצעות מכתב רשום בדואר או בפקס או במייל או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המשתמש.

מדיניות ביטול - בהזמנה מלונאית

במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב 7 ימי עסקים ופחות טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש  דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) מערך ההזמנה הכולל.

מדיניות ביטול - בהזמנה מסוג השכרת יחידת נופש

ביטול הזמנה מסוג השכרת יחידת נופש ישלם המשתמש 250 ₪ דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה ועד 21 ימי עסקים לפני מועד נופש.
ביטול הזמנה ע"י המשתמש פחות מ 20 עד 14 ימי עסקים לפני מועד הנופש יחייב את המשתמש ב 25% מסכום הכולל של העסקה.
ביטול הזמנה ע"י המשתמש פחות מ 13 עד 8 ימי עסקים לפני מועד הנופש יחייב את המשתמש ב 50% מסכום הכולל של העסקה.
ביטול הזמנה פחות מ7 ימים לפני מועד האירוח יחויב המשתמש בדמי ביטול מלאים.
במקרה של ביטול החזר כספי הינו בזיכוי להזמנה הבאה לנופש.
לקוח שאוסף ייפוי כח מהמשרד לא ניתן לבטל.

כל שינוי בהזמנה 100 ₪.